Grup de treball #AvaluarPerTransformar

  • by

Grup de Treball de docents i persones d’entitats, acreditat pel Departament d’Educació, que es reunirà de febrer a maig per reflexionar i elaborar conjuntament eines per avaluar la transformació als centres escolars en relació a qüestions d’interculturalitat, conflictes-pau, gènere, sostenibilitat ecològica i econòmica, desigualtats, etc.

Objectius

1.Formar-nos en eines i elements per avaluar la transformació (a l’aula, al centre, a l’entorn) generada per les accions d’educació per al desenvolupament i la justícia global

2.Elaborar i posar en pràctica instruments d’avaluació transformadora per a diferents espais: personal, relacional, centre i comunitat.

Metodologia

Les sessions consistiran en una breu càpsula formativa sobre aspectes relatius al procés d’avaluació del canvi:com recollir dades de forma innovadora i creativa (formats visuals, gràfics), com fer anàlisi de dades (objectivitzar aprenentatges, sistematitzar), com fer devolucions de resultats, etc.A continuació es crearan grups especialitzats en un dels àmbits: individual, aula, centre o entorn; que treballaran en paral·lel per elaborar una proposta d’instrument adequat per avaluar el canvi en el nivell escollit.

Durada

15h de sessions conjuntes / online 15h de treball autònom

Dates i horari

2 febrer, 16 febrer, 16 març, 6 abril, 27 abril i 18 maig De 17 a 19,30h

Inscripcions

Inscripció Docents|

Inscripcions Persones d’entitats o altres

 

Organitzen:

 

 

Amb el suport de:

      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *