Skip to content

Grup de treball #AvaluarPerTransformar

 

En una primera fase es va dur a terme un procés de formació i reflexió conjunta entre docents i persones d’entitats, en el marc del Seminari Avaluar per Transformar, sobre com dur a terme processos d’avaluació coherents amb els objectius de les accions d’EJG.

Aquest curs ens proposem avançar un pas més, per concretar criteris, eines i instruments útils per avaluar, més enllà de l’assoliment de continguts d’aprenentatge,  i de la capacitat de transferència d’aquests aprenentatges a diferents contextos, com els aprenentatges i les competències adquirides contribueixen a la transformació de les actituds personals, de les relacions educatives i dels propis contextos escolars i comunitaris.

Amb aquest finalitat, es constitueix un Grup de Treball, acreditat pel Departament d’Educació (30 hores: 15 conjuntes i 15 de treball autònom), que es convocarà un cop al mes, de febrer a maig de 2021, amb la finalitat de crear instruments per avaluar les transformacions que generen les accions d’EJG a nivell personal, relacional, en l’organització dels centres educatius i en la comunitat (famílies, entorn).

Objectius

1.Formar-nos en eines i elements per avaluar la transformació (personal, de l’aula, del centre, de l’entorn) generada per les accions d’educació per al desenvolupament i la justícia global

2.Elaborar i posar en pràctica instruments d’avaluació transformadora per a diferents espais: personal, relacional, centre i comunitat.

Metodologia

Les sessions consistiran en una càpsula formativa prèvia (30 minuts) sobre algun aspecte relatiu al procés d’avaluació del canvi:  com recollir dades de forma innovadora i creativa (formats visuals, gràfics),  com fer anàlisi de les dades (objectivitzar aprenentatges, sistematitzar), com fer devolucions dels resultats, etc.

A continuació es crearan grups especialitzats en un dels àmbits  (individual, aula, centre, entorn), que treballaran en paral·lel per elaborar una proposta d’instrument adequat per avaluar el canvi en el nivell escollit.

 

Durada

15h de sessions conjuntes (online) i  15h de treball autònom

Dates i horari

2 febrer, 16 febrer, 16 març, 6 abril, 4 de maig i 18 maig

De 17 a 19,30h

 

Programa

2 de Febrer. Introducció a l’enfocament d’avaluació transformadora. Les finalitats de l’avaluació:  aprenentatge, transferència i transformació. Cécile Barbeito, Clara Massip, Mariano Flores

16 de Febrer.  Com integrar l’avaluació dels aprenentatges a l’enfocament d’avaluació transformadora. Francesc Martin.

16 de Març.  Com recollir dades de forma innovadora i creativa (formats visuals, gràfics). Kas Sempere.

6 d’Abril. Com fer anàlisi de les dades, objectivitzar aprenentatges, avaluar a partir de la sistematització d’experiències. Rebeca Gregson

4 de Maig. El feedback, l’element clau per afavorir l’autoregulació. Marc Beltran

18 de Maig. Tancament, avaluació i continuïtat. Clara Massip, Mariano Flores

 

Organitzen:

 

 

Amb el suport de:

     

 

 

1 thought on “Grup de treball #AvaluarPerTransformar”

  1. Pingback: Elements per a una avaluació transformadora – Competències per transformar el món

Leave a Reply