Sessió 15: Estratègies i orientacions per definir des d’un enfoc competencial els objectius i els continguts d’EpD

Durant aquest temps les comissions de desplegament dels continguts d’aprenentatge de l’EpD al currículum de primària i secundària, d’estratègies didàctiques i d’avaluació hem estat treballant en paral.lel.

Al mes de febrer ens retrobem per compartir els avenços i reflexionar conjuntament sobre el disseny de  la guia d’orientacions pedagògiques per incorporar l’EpD en el currículum.

primera proposta guia

En aquesta sessió, a més de presentar la proposta de disseny de la guia i discutir-la conjuntament, ens trobem amb Antoni Zabala, que ens orienta sobre com definir els objectius i continguts d’EpD des d’un enfoc competencial. Les comissions de primària i secundària presenten la proposta d’eixos temàtics que han estat elaborant durant aquest temps, per socialitzar l’enfocament de adascun d’ells amb el conjunt del grup de treball.

A partir d’aquests eixos es pretén concretar els objectius i continguts que nodriran la guia i d’aquí la necessitat del taller per conèixer les estratègies i orientacions que ens ajudin a definir aquests elements en clau competencial.

Podeu consultar el contingut i desenvolupament del taller aquí. Acta sessió Estratègies i orientacions per definir des d’un enfoc competencial els objectius i els continguts d’EpD

2 thoughts on “Sessió 15: Estratègies i orientacions per definir des d’un enfoc competencial els objectius i els continguts d’EpD”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *