Skip to content

Comissions

Després de la primera fase de formació del projecte, l’equip de Competències i EPD ha format quatre comissions de treball que s’han encarregat d’aprofundir en la reflexió i la  concreció de les línies següents:

Estratègies Didàctiques: S’han definit els principis metodològics per integrar l’EpD a l’educació formal. S’ha elaborat una proposta de marc didactic – metodologic per al tractament de l’educació per al desenvolupament en l’àmbit escolar basada en sis eixos estratègics (Anàlisi crítica de la realitat; Autoconeixement i desenvolupament personal; Indagació i construcció conjunta del coneixement; Interdependència positiva; Participativo – dialògic; Transformació social i desenvolupament comunitari).

Criteris i instruments d’avaluació: S’han identificat quatre nivells d’avaluació (avaluació de competències, d’una proposta educativa, del centre i de la intervenció a l’entorn), S’han definit criteris d’avaluació i s’han elaborat  instruments per avaluar la pràctica docent, el centre educatiu i els materials didàctics d’EpD. Instruments: Instrument d’avaluació de la pràctica docent / Instrument d’avaluació de centre / Instrument per l’avaluació de materials didàctics

Continguts d’EPD a primària: S’han definit 6 eixos temàtics que han de guiar la integració de l’EpD al currículum de primària (Drets Humans, Ciutadania i Governança, Gènere, Sostenibilitat Econòmics i Social, Interculturalitat, Cultura de Pau, Medi Ambient, Territori i Naturalesa), i s’han concretat els objectius i els continguts d’aprenentatge a incorporar.

Continguts d’EPD a secundària: S’han definit 6 eixos temàtics que han de guiar la integració de l’EpD al currículum de secundària (Drets Humans, Ciutadania i Governança, Gènere, Sostenibilitat Econòmics i Social, Interculturalitat, Cultura de Pau, Medi Ambient, Territori i Naturalesa), i s’han concretat els objectius i els continguts d’aprenentatge a incorporar.

A partir del mes de setembre de 2012 les dues comissions de primària i secundària han treballat conjuntament en el desplegament ccurricular d’aquests eixos.

Atualment s’ha finalitzat el desplegament dels eixos de Drets Humans, Ciutadania i Governança, Sostenibilitat econòmica i social i Gènere: i s’està en procés de finalitzar els eixos de Cultura de Pau, Interculturalitat i Medi ambient.

Les reunions de les quatre comissions s’han realitzat durant 2012 (paral.lelament a algunes sessions de formació del grup de treball) i 2013.

En l’última fase de concreció dels eixos temàtics proposats per les comissions de primària i secundària, ens hem trobat de nou el grup de treball en ple per enriquir amb continguts cadascuna de les propostes d’objectius i continguts.

D’aquesta etapa s’han derivat dues formacions sobre la definició de continguts i objectius amb enfocament competencial

Leave a Reply