Skip to content

Avaluació de les Jornades

A continuació us presentem una sèrie de documents de treball, valoració i proposta dels resultats de les Jornades.

Esperem que aquesta documentació serveixi de referència per a l’organització de futures activitats similars i que les reflexions exposades aquí contribueixin a millorar el treball de EpD en l’àmbit escolar:

Què espero de les Jornades?

Resum experiències presentades. Observacions de participants

Passos per establir relacions Escola – ONG

Propostes de continuïtat

Què em porto i que he trobat a faltar?

Sistematització de les Jornades (Avaluació assistents i equip tècnic)

Leave a Reply