Skip to content

Pla de treball

Durant la primera fase, les sessions de treball del projecte Competències i EPD es desenvolupen mensualment amb el grup mixt de professorat i personal tècnic i voluntariat d’ONG.

S’han dut a terme una sèrie de sessions de formació i reflexió  que ens han permès aprofundir en les eines d’anàlisi per a la concreció de la Guia Metodològica per a la incorporació de l’EPD en el currículum.

Durant la segona fase del projecte a més de continuar amb les sessions del grup de treball,  s’han creat quatre comissions de treball: – Desplegament de l’EPD aprimària – Desplegament de l’EPD asecundària – Anàlisi de les estratègies didàctiques més adequades per a l’EPD – Anàlisi dels criteris de valoració de les accions d’EPD i eines d’avaluació.

Durant l’estiu de 2012 es va dur a terme una Jornada d’Intercanvi d’Experiències sobre la incorporació de l’EPD en el currículum oficial.

En la tercera etapa del projecte s’han realitzat les darreres sessions de formació i reflexió amb el grup de treball, les comissions han presentat les seves propostes de continguts d’aprenentatge, metodologies i critteris d’avaluació, que s’han compartit amb el grup de treball i amb altres persones i entitats especialitzades. Actualment estem en fase de finalitzar el desplegament dels continguts d’aprenentatges de l’EpD al currículum, i d’elaboraicó de la guia d’orientacions pedagògiques.

Leave a Reply