Cinquena sessió: Competències bàsiques i continguts d’aprenentetge de l’EpD

  • by

Després d’aquesta sessió facilitada per l’Àlex Egea, ja, cap dubte sobre què són les competències bàsiques, quines 8 s’han identificat, i què és el que diuen que s’ha de treballar en cadascuna d’aquestes.

També ho hem contrastat amb materials didàctics existents, i… aix! sembla que queda molt per fer fer acostar el món de l’EpD amb les competències bàsiques…

La part bona és que ara ja en coneixem les escletxes!

Si voleu saber com ho vem fer, aquí podreu trobar l’Acta sessió 5 Competències de l’EpD.

També podreu trobar les definicions de cada competència bàsica i què tenen a veure amb l’EpD:

1. Competència Comunicativa, Lingüística i audiovisual

2. Competència artística i cultural

3. Competència en tractament de la informació i competència digital

4. Competència Matemàtica

5. Competència dAprendre a Aprendre

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

7. Competència de Coneixement i interacció amb el món físic

8. Competència Social i Ciutadana

Si teniu més idees sobre com aprofitar aquestes escletxes, aquí teniu un espai per compartir-les! Esperem els vostres comentaris:

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *