Sessió 19: Desplegament de l’eix de Cultura de Pau (2)

  • by

Es continúa el treball iniciat en la sessió de l’1 d’octubre, per seguir concretant en el desplegament curricular de l’eix de Cultura de Pau.
A partir de la taula de continguts generals, es proposa el pas següent, consistent en definir blocs temàtics, amb continguts específics per a cada bloc.
Podeu consultar el resultat del treball desenvolupat aquí: Acta sessió Cultura de Pau 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *