Segona sessió de treball

  • by

El 10 de maig de 2011 a les 18:00hs ens hem tornat a reunir a una segona sessió de treball del Projecte Competències i EPD a la seu de la Federació Catalana de ONGD

Els objectius de la sessió han estat:

  • Promoure la construcció i pertinença de grup de treball.
  • Analitzar els continguts, valors i actituds de l’educació per al desenvolupament en general.
  • Identificar i seleccionar els continguts, valors i actituds imprescindibles a fomentar en el marc escolar.
  • Establir criteris teòric-metodològics per a la seva selecció.

Per a arribar-hi, s’ha desenvolupat la sessió que es descriu a continuació:

  • 18:00 a 18:20 Dinàmica de presentació i coneixement del grup
  • 18:20 a 18:30 Informacions vàries sobre el projecte
  • 18:30 a 20:00 Pluja d’idees amb paraigües Activitat formativa sobre els criteris per a integrar continguts, valors i actituds de l’EpD en l’àmbit escolar

Actituds Valors continguts

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *