Segona sessió de treball: Pluja d’idees amb paraigües

ACTIVITAT: Pluja d’idees amb paraigües

OBJECTIUS:

Generals

–         Introduir els coneixements, habilitats i procediments necessaris per a la integració dels principis operatius de l’EpD a l’àmbit escolar.

Específics

–         Analitzar els continguts, valors i actituds de l’educació per al desenvolupament en general.

–         Identificar i seleccionar els continguts, valors i actituds imprescindibles a fomentar en el marc escolar.

Establir criteris teòrico-metodològics per a la seva selecció.

TEMPS: 1h30 minuts

MATERIAL UTILITZAT:

  • Post-its
  • Retoladors
  • Paper d’embalar

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

L’activitat, basada en la metodologia d’Aprenentatge Basat en Problemes (APB) es desenvolupa en tres parts. El problema consisteix en saber acotar, de tots els continguts possibles que pot recollir la EpD, quins són aquells que poden assumir les escoles, tenint en compte el temps limitat i la sobrecàrrega de currículum.

 

1/ “Plouen idees i ens agrada mullar-nos”: En un primer moment, es fa una pluja d’idees sobre tots els continguts, valors i actituds que creiem que recull l’EpD. Per a això, les participants han d’apuntar en post-its tots els continguts, valors i actituds que promou l’educació per al desenvolupament, i penjar-los en les cartulines corresponents (CONTINGUTS, VALORS, ACTITUDS). (’10 minuts)

 

Regles:

*        Sense filtres! Qualsevol idea pot ajudar…

Pluja

2/ “De la pluja a la cerca de paraigües”: Després d’aquest moment tan creatiu, arriba el moment de ser realista i hem de començar a ajustar les idees que han sortit a la realitat escolar, i prioritzar les idees. Per a això, proposem fer 6 grups de 3 o 4 persones, amb un/a representant del món escolar i un/a altre/a del món ONG com a mínim.

Cada grup treballa sobre un bloc temàtic (continguts, valors, actituds), amb la meitat de post-its que hi ha penjats a les cartulines. L’exercici consisteix en escollir entre tots i totes 20 conceptes/valors/actituds que siguin imprescindibles en el marc escolar, apuntant els criteris i/o raonaments de la vostra selecció i de les vostres eliminacions. (’20 minuts)

Regles:

*          Tots sou responsables de la selecció del vostre grup. Heu de sentir-vos representats i còmodes amb ella.

*          És molt important apuntar els criteris i/o raonaments per desprès explicar-los als altres grups.

Paraiguas

3/ “Si tenim un paraigües, el podem millorar entre tots”.

Ara ja hem ajustat les nostres expectatives a un marc més realista per al nostre projecte. Seguidament, pensarem en millorar la nostra proposta. Per això, us proposem ajuntar els grups per blocs temàtics (continguts, valors, actituds), i de nou escollir un total de 20 conceptes/valors/actituds entre les dues propostes anteriors, apuntant els criteris i/o raonaments de la vostra selecció i de les vostres eliminacions. (’20 minuts)

Regles:

*          Tots sou responsables de la selecció del vostre grup. Heu de sentir-vos representats i còmodes amb ella.

*          És molt important apuntar els criteris i/o raonaments per desprès explicar-los als altres grups.

 

Paraiguas 2

Resultats de l’activitat:

 

 

PARTICIPA!

D’acord amb el resultat de l’exercici, l’EpD en el marc escolar ha de complir amb els següents criteris:

–         Ha de proveïr d’eines per a la resiliència: capacitats per a superar-se, provenció

–         Ha d’ajudar a conèixer tots els nivells (personal, social, cultural)

–         Ha de relacionar lo personal amb lo social;

–         Ha d’ajudar a conèixer les relacions en el món on vivim;

–         Ha de fer reflexionar sobre les causes dels fenòmens, facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;

–         Ha de seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;

–         Ha de ser factible treballar-ho amb nens i nenes

–         Ha de ser un tema motivador

–         Ha de provocar un canvi d’actituds Ha de proposar alternatives als models existents

–         Ha de cridar a l’acció

Què opineu d’aquests criteris? Teniu alguna objecció? En trobeu a faltar algun? Comparteix la teva opinió amb el grup.

5 thoughts on “Segona sessió de treball: Pluja d’idees amb paraigües

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*