Saltar al contenido

Planificación del proyecto y calendario de trabajo

En aquesta secció, pots consultar els diferents moments del projecte, els objectius que es marquen i el calendari establert.

Com saps, el projecte té tres grans moments que anomenarem Fase A, Fase B i Fase C. A continuació et detallem molt breument cada fase i el seu calendari. Si vols més informació de les fases, o més detallada, també pots consultar la secció “Què és Competències i EpD?”

Fase A (nov 2010- jul 2012)

Creació del grup de treball o comunitat de participants per a la construcció d’un marc teòric i metodològic de referència d’EpD.

  • Construir i compatir  un marc teòric i metodològic de referència d’EpD  (des de l’àmbit de l’ensenyament per competències bàsiques i des de la definició del camp d’actuació de l’EpD.
  • Establir les necessitats formatives tant en l’àmbit de professionals de l’educació com a l’àmbit de professionals de l’àmbit de les ONG.

Clica aquí per veure el calendari.

Fase B (sept 2012- des 2012)

Concreció de propostes per incorporar al currículum (mitjançant tallers participatius i interaccions virtuals), l’anàlisi d’aquestes propostes i la redacció d’un document previ que servirà de guia per a la tercera etapa.

  • Identificar i seleccionar propostes existents d’EpD de les diferents etapes educatives.
  • Analitzar les propostes seleccionades en relació al marc de referència construït pel grup de treball.
  • Redefinir i/o proposar propostes pedagògiques d’acord amb el marc teòric-metodològic del grup de treball.

Encara estem concretant el calendari d’aquest moment del projecte.

Fase C (gen 2013- des 2013)

Aplicació i valoració dels principis teòrics i metodològics del programa Competències i EpD en l’àmbit de l’educació formal i no formal.

  • Experimentar les recomanacions del programa Competències i EpD en dos centres educatius (un de primària i un de secundària).
  • Assessorar al personal tècnic d’ONG en la creació i aplicació de material educatiu que fomenti els principis de l’EpD.
  • Valorar l’aplicació de les recomanacions teòrico-metodològiques de la guia per part del professorat i l’equip d’elaboració de la guia.
  • Revisar i millorar la guia teòrico-metodològica d’EpD.

Encara estem concretant el calendari d’aquest moment del projecte.

Deja un comentario