Sisena sessió: Estratègies didàctiques per l’EpD

Desprès d’empapar-nos de les competències més relacionades amb els continguts de l’Educació pel desenvolupament, hem reflexionat sobre Com plantejar les activitats per tal que permetin, efectivament, treballar els coneixements, procediments i actituds que esperem. Podreu trobar un resum de la sessió, facilitada per l’Antoni Zabala, a l’Acta de la sessió […]