Skip to content

De Moçambic a Catalunya, un viatge amb retorn

  • by

El projecte De Moçambic a Catalunya, un viatge amb tornada desenvolupa una activitat d’educació per al desenvolupament i educació intercultural per a cicle mitjà i superior de primària de quatre escoles del barri de Gràcia de Barcelona (tres d’elles estan inscrites al Pla Educatiu d’Entorn), a una escola concertada de Sant Boi, a una escola pública del barri del Raval i a una escola de Blanes.

Aquesta activitat ajuda als nens i nenes a conèixer i acceptar a l’altre, i cohesionar el món escolar amb les família i el barri dins d’una sensibilització global a través dels valors que sorgeixen amb la recuperació de l’oralitat. Permet augmentar l’autoestima dels nens i nenes i la confiança en les pròpies capacitats, donant apoderament. També, potencia el reconeixement de la pròpia cultura i la història personal, familiar, d’escola i del barri.

De Moçambic a Catalunya, es un projecte de la Fundació Contes pel Món i durant les Jornades va a ser presentat per la Mercè Prat Perpinyà.

El resum de les observacions per part de les persones participants i de la ponent, ho pots baixar d’aquí (Castellà).

Experiència presentada en les Jornades d’Intercanvi d’Experiències 2012


Leave a Reply