Skip to content

Criteris pràctiques de referència d’Educació per la Justícia Global

Aquests criteris s’han elaborat de forma col·laborativa entre professorat i persones tècniques d’ONG, en el marc del projecte Criteris de selecció i sistematització de pràctiques de referència d’EpD#EJG en l’àmbit formal, impulsat per Edualter i l’Escola de Cultura de Pau,  amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

També s’ha tingut en compte el treball de reflexió i concreció de criteris desenvolupat per altres entitats i plataformes, com la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya – XESC, Régions pour une éducation au développement durable et solidarie – REDDSO i  Reading Interntional Solidarity Centre.

Document de Criteris en PDF

1 thought on “Criteris pràctiques de referència d’Educació per la Justícia Global”

  1. Pingback: Grup de Treball Avaluar per Transformar – Competències per transformar el món

Leave a Reply