Skip to content

1a Escola d’Estiu EduglobalStem: una experiència comunitària d’aprenentatge i apoderament del professorat explicada en primer persona

  • by

Com a part del procés d’anàlisi crítica desenvolupat pel Grup de Treball EduGlobalStem en el marc de la 1ª Escola d’Estiu que van realitzar al Juliol de 2019, i per complementar els articles que recullen els resultats dels aprenentatges de les formacions dutes a terme, alguns i algunes docents organitzadores i dinamitzadores de l’escola d’estiu han gravat càpsules audiovisuals per compartir les seves reflexions.

Aquestes reflexions i aportacions ens animen a aprofundir en els continguts dels articles publicats tant a la
Estas reflexiones y aportaciones complementan y nos animan a profundizar en los contenidos de los artículos publicados tanto en la Revista Cieècnies, como en l’edició posterior d’EduAlter que podeu consultar AQUÍ.

Els vídeos, que podeu veure a continuació, ens permeten conèixer en primera persona les visions de docents de secundària que estan dissenyant i incorporant a l’aula activitats per treballar l’equitat de gènere, el medi ambient, la pau i els conflictes, la sostenibilitat econòmica i social, els drets humans, la participació democràtica, la interculturalitat crítica, entre d’altres temàtiques orientades a fomentar l’enfocament de justícia global entre el seu alumnat.


Leave a Reply