Sessió 19: Desplegament de l’eix de Cultura de Pau (2)

Es continúa el treball iniciat en la sessió de l’1 d’octubre, per seguir concretant en el desplegament curricular de l’eix de Cultura de Pau.
A partir de la taula de continguts generals, es proposa el pas següent, consistent en definir blocs temàtics, amb continguts específics per a cada bloc.
Podeu consultar el resultat del treball desenvolupat aquí: Acta sessió Cultura de Pau 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *