Sessió 14: Presentació d’avanços de comissions

  • by

En aquesta sessió ens hem reunit els membres de les comissions de primària, secundària, estratègies didàctiques i avaluació per compartir el treball desenvolupat de febrer a octubre de 2012. Cada comissió va explicar els avenços realitzats:

Comissió de primària i secundària:

a partir del mes de setembre de 2012 les dues comissions han treballat conjuntament en el desplegament dels continguts d’aprenentatge de l’EpD al currículum. S’exposa la feina feta fins ara, consistent en concretar els objectius i continguts d’aprenentatge en clau competencial (actituds i valors, procediments i habilitats, conceptes i fets)  i criteris d’avaluació dels eixos de Drets Humans, Ciutadania i Governança, Gènere i Sostenibilitat Econòmica i Social.

S’explica que el pas següent consistirà en definir els continguts d’aprenentatge per a cada cicle i etapa de l’educació primària i secundària.

Comissió d’estratègies didàctiques:

s’exposa la feina feta fins ara, consistent en concretar els principis metodològics, les estratègies i les tècniques didàctiques que es consideren més adequades per a la incorporació de l’EpD en el currículum.

S’explica que la propera tasca a fer serà, d’una banda, definir cadascuna de les estratègies i tècniques seleccionades, amb un breu paràgraf que informi les persones que consulten la guia sobre cóm aplicar-les.

També es comenta que seria interessant creuar les estratègies amb cadascun dels eixos temàtics desenvolupats, de manera que cadascun tingui associades algunes estratègies i tècniques més adequades per a la seva aplicació a l’aula i al centre (sense que siguin però excloents).

Comissió d’avaluació:

s’explica la feina feta. Inicialment es proposaven tres nivells d’avaluació, que actualment ja són quatre (avaluació de competències, avaluació d’una proposta educativa, avaluació del centre i avaluació de la intervenció a l’entorn. S’ha treballat sobre els dos primers nivells (competències i proposta educativa). S’han definit criteris d’avaluació i s’han elaborat 2 instruments, 1 per avaluar competències i 1 per avaluar materials didàctics.

Un cop compartits els aprenentatges, es fa una ronda oberta per intercanviar opinions respecte al treball realitzat, rebre aportacions de les altres comissions de cara al següent pas, que consisteix en dur a terme la seqüenciació dels continguts d’aprenentatge definits.

També s’acorda que caldrà fer una recerca de recursos i pràctiques de referència per vincular-les amb cadascun dels continguts proposats.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *