Skip to content

Principis operatius, gestió i transperència del projecte

Considerem que és molt important presentar-vos els principis operatius segons els quals es desenvolupa aquest projecte, en la mesura que s’espera que les persones que hi participen se sentin a gust i amb la seguretat de formar part d’un projecte amb el qual s’identifiquen plenament.

Pel que fa al perfil del projecte, considerem que és un projecte públic, destinat a la millora de les institucions educatives amb independència i llibertat per proposar nous plantejaments.

Per la seva característica pública, el finançament té el seu orígen en la convocatòria de subvencions del programa d’Educació per al Desenvolupament de l’Ajuntament de Barcelona.

L’accés a la informació i la transperència també són dos principis vinculats a les caracterísitiques del projecte. Tant l’avenç de les activitats com la utilització dels recursos seràn públics i consultables per tothom que tingui interès en aquesta informació.

Pel que fa les persones que participen en el projecte es reconeixen i es valoren per la seva diversitat d’opinions i la riquesa d’experiències que cadascuna aporta al projecte.

Pel que fa a les eines tecnològiques per a la informació i la comunicació, es manté un posicionament ferm en l’ús de software lliure, xarxes socials no comercials i llicències d’autoria creative commons.

Leave a Reply