Skip to content

Per què Competències i EPD?

L’actual currículum orientat al desenvolupament de les Competències Bàsiques implica la integració dels coneixements en la resolució de problemes, aplicant-los a situacions socialment rellevants, i l’autonomia de l’alumnat per aprendre i actuar de forma eficaç, la qual cosa contribueix al fet que l’alumnat aprengui a qüestionar-se i a ser més crític.

Aquesta base pedagògica i metodològica és molt propera a l’Educació per al Desenvolupament (EpD) per la seva naturalesa transversal, complexa i integradora. Per això considerem que el currículum competencial ofereix una òptima oportunitat per incorporar els continguts de l’EpD en escoles i instituts.

s0203

En la major part dels centres educatius on es duen a terme accions orientades a formar en els valors de la solidaritat, l’equitat i la justícia social, es parteix de la implicació personal del professorat i no d’un projecte de centre o implicació de la comunitat educativa,, amb la qual cosa aquesta tasca sol desenvolupar-se de forma puntual i aïllada.

Per poder incorporar els continguts d’aprenentatge  i les metodologies de l’EpD de forma ordinària en l’educació formal és necessària la seva vinculació al currículum oficial, així com la col·laboració dels diferents agents educatius. Això suposa que les ONGD tinguin un major coneixement del currículum i de l’organització dels centres educatius, a l’hora que el professorat treballi de forma coordinada, junt amb altres agents educatius, i incorpori noves metodologies i formes d’organització de l’aula i del centre.

Així doncs, s’ha creat un equip multidisciplinar, format per diferents agents educatius (professorat de primària, secundària i universitats, personal tècnic d’educació i sensibilització de les ONGD i de les administracions públiques…), que es proposa construir de forma participativa i reflexiva una guia de suport al professorat i al personal tècnic de les ONGD per facilitar la incorporació dels continguts, metodologies i criteris d’avaluació vinculats a la solidaritat, la pau, el desenvolupament humà sostenible i l’anàlisi de les desigualtats globals en el currículum de l’educació bàsica des de la perspectiva de les competències bàsiques.

Leave a Reply