Skip to content

1ª Escola d’Estiu EduGlobalStem, una experiència comunitària d’aprenentatge i apoderament del professorat

  • by

El Grup de Treball EduGlobalStem, format per docents de secundària que tenen com a objectiu incorporar l’enfocament d’Educació per la Justícia Global a les àrees científicotecnològiques -Stem,  ha dut a terme un procés d’anàlisi, reflexió i valoració dels aprenentatges de la 1ª Escola d’Estiu que van realitzar al Juliol de 2019.

Com a resultat d’aquest procés de reflexió crítica, han elaborat una sèrie d’articles de divulgació, publicats al monogràfic de la Revista Ciències núm. 40: Educació Científica i Justícia Global: Contribucions i reflexions de la 1ª Escola d’Estiu del Grup de Treball EduGlobalStem.

Per tal de facilitar-ne l’accés i la lectura, hem valorat la conveniència de fer-ne una edició que recull els 7 articles publicats, i que podeu consultar AQUÍ

Leave a Reply