Convocatòria Jornades d’intercanvi d’experiències 2012

 • by

Edualter i l’Escola de Cultura de Pau, amb la col·laboració de la Fundació Solidaritat UB organitzen la Jornades d’intercanvi d’experiències 2012: Incorporació de l’EPD en l’educació formal.

Aquestes jornades s’emmarquen en els treballs d’anàlisis, formació i reflexió del projecte Competències i EPD.

Objectius:

 • Facilitar la trobada de persones que treballen l’Educació per a la Pau, el Desenvolupament, els Drets Humans i la Interculturalitat en espais educatius formals per compartir experiències i inquietuds sobre la incorporació d’aquests continguts en el currículum de primària i secundària.
 • Presentar els avanços del procés de reflexió i la proposta de concreció curricular del projecto Competències i EPD (incorporació de l’EPD al currículum des de la perspectiva de les Competències Bàsiques)

Participants:

 • 50 persones (20 places d’allotjament per a persones de fora de Barcelona)
 • Professorat, voluntariat i personal tècnic d’ONGD, especialistes en EPD.

Dates:

 • 6, 7 i 8 de juliol de 2012

Lloc:

Programa:

Característiques de les experiències a compartir:

 • Quatre categories per presentar experiències: l’EPD en el currículum de primària, l’EPD en el currículum de secundària, estratègies didàctiques més adequades per l’EPD i avaluació d’intervencions d’EPD a l’escola.
 • Experiències amb temàtiques vinculades a la Pau, Drets Humans, Desenvolupament, Gènere, Solidaritat, Medi ambient.
 • Desplegament explícit de continguts en el currículum.
 • Experiències que puguin compartir-se i replicar-se en altres contextos
 • Possibilitat de compartir obstacles i reptes de l’experiència perquè assistents contribueixin a millorar les intervencions

Inscripció d’experiències i calendari.

 • Mitjançant formulari en línia fins al 8 de juny
 • Selecció de 12 experiències per ser compartides en les sessions simultànies (15 de juny) (Ja les tenim!, mirar el programa)
 • Selecció de participants fins a completar aforament (22 de juny)

Registre de participants

 • Les persones interessades a participar en les Jornades hauran d’omplir el formulari en línia (fins al 29 de juny) i informar sobre la seva estada i necessitats personals per facilitar la seva participació (si fos necessari algun suport per a la conciliació familiar, dieta especial, etc.)
 • Les confirmacions definitives de participació s’enviaran per correu electrònic el 2 de juliol.

Suport per a experiències seleccionades provinents de fora de Barcelona:

 • Despeses de trasllat i allotjament
 • Espai familiar per facilitar conciliació

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *