Publicado el decreto que modifica las enseñanzas mínimas de primaria y secundaria en lo que tiene que ver al área de Educación para la Ciudadanía

Hoy 4 de agosto se ha publicado el Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el RD 1513/2006 y el RD 1631/2006 en los que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. La modificación substancial tiene que ver con el […]

Full giratori, treball cooperatiu per a la conceptualització de Currículum

Descripció de la tècnica Full giratori El docent planteja una tasca en equips (per exemple: coneixements previs sobre una temàtica). Cada alumne escriu un concepte o idea relacionada amb la temàtica cap d’amunt d’un foli seguint la direcció de les agulles del rellotge, perquè cadascú pugui fer la seva aportació.