Seminari Estratègies i tècniques didàctiques per a la transformació i la justícia global

Contribuïm a transformar les condicions d’ensenyament – aprenentatge a l’àmbit escolar, fomentant  pràctiques educatives més participatives, inclusives  i democràtiques Aquesta actuació pretén aprofundir en marc didàctic – metodològic de la Guia d’orientacions pedagògiques Competències i EpD , mitjançant la concreció d’una sèrie de tècniques didàctiques que facilitin la incorporació dels continguts d’aprenentatge de l’EpD per […]

Estratègies i tècniques didàctiques per a la transformació i la justícia global

    Amb aquest projecte volem aprofundir en marc didàctic – metodològic de la Guia d’orientacions pedagògiques Competències i EpD, mitjançant la concreció d’una sèrie de tècniques didàctiques que facilitin la incorporació dels continguts d’aprenentatge de l’EpD per a la Justícia Global a les etapes de primària i secundària. Es tracta d’impulsar un procés de […]

Proposta de desplegament curricular de l’EpD a primària i secundària

Ja tenim a punt les propostes de desplegament curricular dels següents eixos de l’EpD: Drets Humans, Ciutadania i Governança Desplegament DDHH Primària Desplegament DDHH Secundària Gènere Desplegament Gènere Primària Desplegament Gènere Secundària Interculturalitat Desplegament Interculturalitat Primària Desplegament Interculturalitat Secundària Medi Ambient Desplegament Medi Primària Desplegament Medi Secundària Aviat uns convocarem a una sessió per presentar-vos […]

Sessió 23: Desplegament de l’eix de Medi Ambient (2)

En aquesta sessió finalitzem el desplegament dels contignuts d’aparenentatge que considerem que s’haurien d’assolir al finalitzar l’etapa d’educació obligatòria. A partir dels continguts generals definits en la sessió de novembre, es concreten els blocs temàtics i continguts específcis per a cada bloc. Podeu consultar el resultat de la sessió aquí: Acta sessió medi ambient 2