Setena sessió. Estratègies didàctiques per l’EpD (II)

  • by

S’acaben les vacances, comença el curs escolar, la rutina laboral i…el grup de treball es retroba per seguir treballant sobre com integrar l’EpD en l’àmbit escolar.

En aquesta sessió ens vam centrar en aprofundir en el fantàstic i interessant món de les estratègies didàctiques. Per això, ens vam plantejar la següent qüestió:

Quines són les ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES que millor podrien fomentar els continguts d’aprenentatge de l’EpD en l’àmbit escolar?

Per tal de donar resposta a aquest repte la sessió constava de tres parts diferenciades.

1. Narració experiencial

En aquesta part, diferents membres del grup van explicar la seva experiència docent o formativa en una estratègia didàctica que, segons ells o elles, fomentava i/o integrava els continguts d’aprenentatge d’EpD.

2. Anàlisi en petit grup

Seguidament, es van configurar petits grups de treball (3-4 persones) per discutir diferents qüestions sobre l’estratègia didàctica i la seva adequació. Podeu consultar la graella on es van recollir el resultats del treball dels grups aquí.

3. Posada en comú i comentaris en general

Finalment, cada representant dels diferents grups de treball va explicar les conclusions del anàlisi de l’estratègia didàctica seleccionada i es va donar peu a afegir comentaris i propostes per part dels altres membres dels grups.

Ver galería de fotos de la Sesión

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *