Skip to content

Setena sessió. Estratègies didàctiques per l’EpD (II)

  • by

S’acaben les vacances, comença el curs escolar, la rutina laboral i…el grup de treball es retroba per seguir treballant sobre com integrar l’EpD en l’àmbit escolar.

En aquesta sessió ens vam centrar en aprofundir en el fantàstic i interessant món de les estratègies didàctiques. Per això, ens vam plantejar la següent qüestió:

Quines són les ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES que millor podrien fomentar els continguts d’aprenentatge de l’EpD en l’àmbit escolar?

Per tal de donar resposta a aquest repte la sessió constava de tres parts diferenciades.

1. Narració experiencial

En aquesta part, diferents membres del grup van explicar la seva experiència docent o formativa en una estratègia didàctica que, segons ells o elles, fomentava i/o integrava els continguts d’aprenentatge d’EpD.

 

2. Anàlisi en petit grup

Seguidament, es van configurar petits grups de treball (3-4 persones) per discutir diferents qüestions sobre l’estratègia didàctica i la seva adequació. Podeu consultar la graella on es van recollir el resultats del treball dels grups aquí.

3. Posada en comú i comentaris en general

Finalment, cada representant dels diferents grups de treball va explicar les conclusions del anàlisi de l’estratègia didàctica seleccionada i es va donar peu a afegir comentaris i propostes per part dels altres membres dels grups.

Ver galería de fotos de la Sesión

S’acaben les vacances, comença el curs escolar, la rutina laboral i…el grup de treball es retroba per seguir treballant sobre com integrar l’EpD en l’àmbit escolar.

En aquesta sessió ens vam centrar en aprofundir en el fantàstic i interessant món de les estratègies didàctiques. Per això, ens vam plantejar la següent qüestió:

Quines són les ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES que millor podrien fomentar els continguts d’aprenentatge de l’EpD en l’àmbit escolar?

Per tal de donar resposta a aquest repte la sessió constava de tres parts diferenciades.

1. Narració experiencial

En aquesta part, diferents membres del grup van explicar la seva experiència docent o formativa en una estratègia didàctica que, segons ells o elles, fomentava i/o integrava els continguts d’aprenentatge d’EpD.

 

2. Anàlisi en petit grup

Seguidament, es van configurar petits grups de treball (3-4 persones) per discutir diferents qüestions sobre l’estratègia didàctica i la seva adequació. Podeu consultar la graella on es van recollir el resultats del treball dels grups aquí.

3. Posada en comú i comentaris en general

Finalment, cada representant dels diferents grups de treball va explicar les conclusions del anàlisi de l’estratègia didàctica seleccionada i es va donar peu a afegir comentaris i propostes per part dels altres membres dels grups.

Ver galería de fotos de la Sesión

Se acaban las vacaciones, empieza el curso escolar, la rutina laboral y…el grupo de trabajo se reencuentra para seguir trabajando sobre como integrar el EpD en el ámbito escolar.

En esta sesión nos centramos al profundizar en el fantástico e interesante mundo de las estrategias didácticas. Por eso, nos planteamos la siguiente cuestión:

¿Cuáles son las ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS que mejor podrían fomentar los contenidos de aprendizaje del EpD en el ámbito escolar?

Con tal de dar respuesta a este reto, la sesión constaba de tres partes diferenciadas.

1. Narración experiencial

En esta parte, diferentes miembros del grupo han explicado su experiencia docente o formativa en una estrategia didáctica que según ellos o ellas fomenta i/o integra los contenidos de aprendizaje de la EpD.

2. Análisis en grupos pequeños

Posteriormente se han configurado pequeños grupos de trabajo (3-4 personas) para discutir diferentes cuestiones sobre la estrategia didáctica y su adecuación. Podeís consultar la tabla donde se han recogido los resultados del trabajo de los grupos [aquí].

3. Puesta en común y comentarios en general

Finalmente, cada representante de los diferentes grupos de trabajo han explicado las conclusiones del análisis de la estrategia didáctica seleccionada, lo que va a dar lugar a añadir comentarios y propuestas por parte de miembros de otros grupos.

Ver galería de fotos de la Sesión

S’acaben les vacances, comença el curs escolar, la rutina laboral i…el grup de treball es retroba per seguir treballant sobre com integrar l’EpD en l’àmbit escolar.

En aquesta sessió ens vam centrar en aprofundir en el fantàstic i interessant món de les estratègies didàctiques. Per això, ens vam plantejar la següent qüestió:

Quines són les ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES que millor podrien fomentar els continguts d’aprenentatge de l’EpD en l’àmbit escolar?

Per tal de donar resposta a aquest repte la sessió constava de tres parts diferenciades.

1. Narració experiencial

En aquesta part, diferents membres del grup van explicar la seva esperiència docent o formativa en una estratègia didàctica que, segons ells o elles, fomentava i/o integrava els continguts d’aprenentatge d’EpD.

2. Anàlisi en petit grup

Seguidament, es van configurar petits grups de treball (3-4 persones) per discutir diferents qüestions sobre l’estratègia didàctica i la seva adequació. Podeu consultar la graella on es van recollir el resultats del treball dels grups aquí.

3. Posada en comú i comentaris en general

Finalment, cada representant dels diferents grups de treball va explicar les conclusions del anàlisi de l’estratègia didàctica seleccionada i es va donar peu a afegir comentaris i propostes per part dels altres membres dels grups.

S’acaben les vacances, comença el curs escolar, la rutina laboral i…el grup de treball es retroba per seguir treballant sobre com integrar l’EpD en l’àmbit escolar.

En aquesta sessió ens vam centrar en aprofundir en el fantàstic i interessant món de les estratègies didàctiques. Per això, ens vam plantejar la següent qüestió:

Quines són les ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES que millor podrien fomentar els continguts d’aprenentatge de l’EpD en l’àmbit escolar?

Per tal de donar resposta a aquest repte la sessió constava de tres parts diferenciades.

1. Narració experiencial

En aquesta part, diferents membres del grup van explicar la seva experiència docent o formativa en una estratègia didàctica que, segons ells o elles, fomentava i/o integrava els continguts d’aprenentatge d’EpD.

 

2. Anàlisi en petit grup

Seguidament, es van configurar petits grups de treball (3-4 persones) per discutir diferents qüestions sobre l’estratègia didàctica i la seva adequació. Podeu consultar la graella on es van recollir el resultats del treball dels grups aquí.

3. Posada en comú i comentaris en general

Finalment, cada representant dels diferents grups de treball va explicar les conclusions del anàlisi de l’estratègia didàctica seleccionada i es va donar peu a afegir comentaris i propostes per part dels altres membres dels grups.

Ver galería de fotos de la Sesión

Tags:

Leave a Reply