Skip to content

8th session. Criteria to identify good practices

  • by

Què és el que s’ha de considerar una bona pràctica i el què no? què és un bon material didàctic? En aquesta sessió hem reflexionat sobre criteris per valorar materials i pràctiques.

Tot i que la pluja ens havia remullat una mica hem fet molt bona feina!

Així, en aquesta sessió ens hem proposat com a objectiu identificar, discutir i acordar…

Quins són els criteris i indicadors per identificar pràctiques de referència d’EpD integrada en el currículum basat en CCBB?

Per tal de donar resposta a aquest repte, es proposa fer una dinàmica de discusió basada en l’activitat “World Café”:

1.     Categories de criteris per començar la discussió

Per tal de guiar la discusió, proposem una sèrie de categories per enmarcar aquests possibles indicadors:

  • Relacionades amb els objectius curriculars i els objectius de l’educació per al desenvolupament.
  • Relacionades amb els aprenentatges que s’han d’assolir en l’àmbit formal i que proposa l’educació per al desenvolupament.
  • Relacionades amb les estratègies emprades per treballar els aspectes curriculars i l’educació per al desenvolupament.
  • Relacionades amb els àmbits i nivells d’acció.

2. Proposta inicial d’indicadors

Paral·lelament, us facilitem un llistat de possible indicadors que podrien formar part de la nostra proposta d’instrument per a la identificació de pràctiques de referència. Tots aquests indicadors han estat extrets de les reflexions de sessions anteriors. De ben segur identifiqueu molts d’ells. També, trobareu papers en blanc perquè afegiu altres indicadors.

Per tant, us demanem que, en 10-15 minuts, relacioneu els diferents indicadors amb les quatre condicions necessàries que hem proposat.

3.    World Cafe in progress…

Un cop hem relacionat els diferents indicadors amb les condicions necessàries se’ns planteja l’anàlisi i discussió de l’adequació d’aquestes relacions.

Per això, realitzarem la dinàmica coneguda com a World Café. Aquesta dinàmica té com a objectiu potenciar els processos de discussió, reflexió i participació de les persones en una temàtica concreta. És un procés que ens permet generar idees, acords i camins d’acció creatius i innovadors.

Es formen 4 grups, que es distribueixen a cada taula. Cada taula discuteix una de les categories proposades (objectius, aprenentatges, metodologies i àmbits), durant 10 minuts. Concretament, s’han de validar els criteris que hi ha en aquesta categoria, completar si en falta algun de rellevant. Un cop passats els deu minuts, totes les persones de la taula menys una, que resumirà les discusions al grup entrant, faran rotació cap a la taula següent. El procés es repeteix tres vegades.

A la última ronda, el grup ha de prioritzar quins són els criteris més rellevants.

4.    Recollida i posada en comú.

En la mateixa taula, recolliu els resultats de totes les reflexions i aportacions fetes.

  • Escolliu un o una representant.
  • Expliqueu als altres grups el contingut de la vostra recollida d’informació.
  • Teniu 15 minuts per a la recollida.
  • Teniu 5 minuts per a l’explicació.

Vejeu els resultats de l’exercici de reflexió aquí.

Vejeu la galeria fotografica de la sessió aquí

 

Tags:

Leave a Reply