Sisena sessió: Estratègies didàctiques per l’EpD

Desprès d’empapar-nos de les competències més relacionades amb els continguts de l’Educació pel desenvolupament, hem reflexionat sobre Com plantejar les activitats per tal que permetin, efectivament, treballar els coneixements, procediments i actituds que esperem. Podreu trobar un resum de la sessió, facilitada per l’Antoni Zabala, a l’Acta de la sessió […]

(Català) Cinquena sessió: Competències bàsiques i continguts d’aprenentetge de l’EpD

Després d’aquesta sessió facilitada per l’Àlex Egea, ja, cap dubte sobre què són les competències bàsiques, quines 8 s’han identificat, i què és el que diuen que s’ha de treballar en cadascuna d’aquestes. També ho hem contrastat amb materials didàctics existents, i… aix! sembla que queda molt per fer fer […]