Segona sessió de treball: Resultats de l’activitat referents a les actituds

Aquests són els resultats dels exercicis dels dos grups que van reflexionar sobre les actituds en la EpD: quins són els principals valors que ha de recollir la EpD a l’escola? i quins són els criteris per a prioritzar o descartar aquests valors?

 

Grup A1

 

Bloc Temàtic: Actituds
Selecció final de conceptes: 

 

– Empatia- Escolta activa- Acció activa 

– Diàleg

– Compromís

– Cooperació

– Capacitat crítica

– Coherència

– Responsabilitat

– Respecte pacífic

– Accions concretes- Autonomia- Esforç 

– Creativitat

– Organització

Criteris de la vostra selecció: 

 

– S’ha eliminat “Col·laborar” perquè no va més enllà- La valoració cap als altres no es pot si abans no hi ha respecte- L’autoestima ve integrada per l’autonomia 

– L’eficàcia ve integrada a accions concretes

Consideracions generals:
Signatura dels participants: Mariano, Miriam, Oriol, Sílvia

 

Grup A2

Bloc Temàtic: Actituds
Selecció final de conceptes: 

 

– Empatia- Pensament crític- Responsabilitat 

– Compromís

– Diàleg

– Escolta activa

– Treball en equip, cooperació

– Respecte

– Autoestima, confiança

– Creativitat

Criteris de la vostra selecció: – Actituds que es poden experimentar en el grup i després exportar a l’esfera pública (món i entorn)- Tenir en compte el grup d’edat, l’àmbit de l’escola- Progressió: actituds personals i actituds envers grups classe i comunitat escolar, el món, la societat
Consideracions generals:
Signatura dels participants: Pepa, Aurora, Miquel, Clara

 

Grup A1 + A2

 

Bloc Temàtic: Actituds
Selecció final de conceptes: 

 

– Empatia- Pensament crític- Responsabilitat 

– Compromís

– Diàleg

– Escolta activa

– Cooperació

– Respecte

– Autonomia

– Creativitat

– Proactiva- Coherència- Noviolenta 

– Atenció a les emocions

– Valenta

– Decidida

Criteris de la vostra selecció: – Voluntat de posar-se d’acord- Hi ha temes que tenen mota càrrega i és difícil incloure’ls
Consideracions generals:
Signatura dels participants: Mariano, Oriol, Silvia, Miriam, Miquel, Pepa, Clara, Aurora

 

3 thoughts on “Segona sessió de treball: Resultats de l’activitat referents a les actituds”

  1. Pingback: Segona sessió de treball | Competències i EpD

  2. Pingback: Segona sessió de treball: Pluja d’idees amb paraigües | Competències i EpD

  3. Pingback: Competències i EpD – Segona sessió de treball

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *