Skip to content

(Català) Sessió 10. Inici de segona etapa. Sessió de retrobament i presentació pla 2012

  • by

El 31 de gener ens hem reunit en les instal·lacions de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i seu de la Fundació Solidaritat UB, membres del grup de treball i persones que encara que no han participat en les sessions de l’any passat han seguit el desenvolupament del projecte i possiblement s’incorporin en la dinàmica del mateix.

L’objectiu de la sessió va ser presentar un resum de les activitats dutes a terme durant el 2011, presentar unes conclusions preliminars extretes de les nou sessions de formació i proposar un pla de treball i esquema d’organització pel 2012.

També es va a aprofitar per avançar un primer esquema de presentació visual i de conceptes de la guia metodològica amb pautes i recomanacions per a la incorporació de l’EPD a la programació escolar.

Entre les novetats pel 2012 es van presentar les iniciatives que des de l’equip tècnic s’han anat desenvolupant amb el suport de l’AECID i l’ACCD. Es tracta d’establir vincles amb entitats, plataformes, grups de treball o persones que estiguin realitzant esforços relacionats a la incorporació de l’EPD en el currículum de l’educació primària i secundària.

A nivell estatal s’aprofitarà la xarxa social Internet a l’Aula i a nivell català s’establiran sinergies amb les Coordinadores d’ONG i altres moviments socials de Girona i Lleida per diagnosticar i treballar en conjunt en la detecció de pràctiques de referència al territori.

Tornant al grup de treball de Barcelona es va proposar la formació de quatre comissions que desenvoluparan tasques de manera autònoma, facilitant-se la conciliació familiar i amb la possibilitat d’establir punts de trobada rotatius.

Les comissions aprofundiran en l’anàlisi del currículum i el desplegament de continguts d’aprenentatge de l’EPD en primària i secundària (Comissió 1 i 2), així com en l’anàlisi de les Estratègies Didàctiques més adequades (Comissió 3) i els criteris i eines d’Avaluació de l’EPD en l’educació formal (Comissió 4)

El 31 de gener ens hem reunit en les instal·lacions de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i seu de la Fundació Solidaritat UB, membres del grup de treball i persones que encara que no han participat en les sessions de l’any passat han seguit el desenvolupament del projecte i possiblement s’incorporin en la dinàmica del mateix.

L’objectiu de la sessió va ser presentar un resum de les activitats dutes a terme durant el 2011, presentar unes conclusions preliminars extretes de les nou sessions de formació i proposar un pla de treball i esquema d’organització pel 2012.

També es va a aprofitar per avançar un primer esquema de presentació visual i de conceptes de la guia metodològica amb pautes i recomanacions per a la incorporació de l’EPD a la programació escolar.

Entre les novetats pel 2012 es van presentar les iniciatives que des de l’equip tècnic s’han anat desenvolupant amb el suport de l’AECID i l’ACCD. Es tracta d’establir vincles amb entitats, plataformes, grups de treball o persones que estiguin realitzant esforços relacionats a la incorporació de l’EPD en el currículum de l’educació primària i secundària.

A nivell estatal s’aprofitarà la xarxa social Internet a l’Aula i a nivell català s’establiran sinergies amb les Coordinadores d’ONG i altres moviments socials de Girona i Lleida per diagnosticar i treballar en conjunt en la detecció de pràctiques de referència al territori.

Tornant al grup de treball de Barcelona es va proposar la formació de quatre comissions que desenvoluparan tasques de manera autònoma, facilitant-se la conciliació familiar i amb la possibilitat d’establir punts de trobada rotatius.

Les comissions aprofundiran en l’anàlisi del currículum i el desplegament de continguts d’aprenentatge de l’EPD en primària i secundària (Comissió 1 i 2), així com en l’anàlisi de les Estratègies Didàctiques més adequades (Comissió 3) i els criteris i eines d’Avaluació de l’EPD en l’educació formal (Comissió 4)

El 31 de gener ens hem reunit en les instal·lacions de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i seu de la Fundació Solidaritat UB, membres del grup de treball i persones que encara que no han participat en les sessions de l’any passat han seguit el desenvolupament del projecte i possiblement s’incorporin en la dinàmica del mateix.

L’objectiu de la sessió va ser presentar un resum de les activitats dutes a terme durant el 2011, presentar unes conclusions preliminars extretes de les nou sessions de formació i proposar un pla de treball i esquema d’organització pel 2012.

També es va a aprofitar per avançar un primer esquema de presentació visual i de conceptes de la guia metodològica amb pautes i recomanacions per a la incorporació de l’EPD a la programació escolar.

Entre les novetats presentades pel 2012 es van presentar les iniciatives que des de l’equip tècnic s’han anat desenvolupant amb el suport de l’AECID i l’ACCD. Es tracta d’establir vincles amb entitats, plataformes, grups de treball o persones que estiguin realitzant esforços relacionats a la incorporació de l’EPD en el currículum de l’educació primària i secundària.

A nivell estatal s’aprofitarà la xarxa social Internet a l’Aula i a nivell català s’establiran sinergies amb les Coordinadores d’ONG i altres moviments socials de Girona i Lleida per diagnosticar i treballar en conjunt en la detecció de pràctiques de referència al territori.

Tornant al grup de treball de Barcelona es va proposar la formació de quatre comissions que desenvoluparan tasques de manera autònoma, facilitant-se la conciliació familiar i amb la possibilitat d’establir punts de trobada rotatius.

Les comissions aprofundiran en l’anàlisi del currículum i el desplegament de continguts d’aprenentatge de l’EPD en primària i secundària (Comissió 1 i 2), així com en l’anàlisi de les Estratègies Didàctiques més adequades (Comissió 3) i els criteris i eines d’Avaluació de l’EPD en l’educació formal (Comissió 4)

El 31 de gener ens hem reunit en les instal·lacions de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i seu de la Fundació Solidaritat UB, membres del grup de treball i persones que encara que no han participat en les sessions de l’any passat han seguit el desenvolupament del projecte i possiblement s’incorporin en la dinàmica del mateix.

L’objectiu de la sessió va ser presentar un resum de les activitats dutes a terme durant el 2011, presentar unes conclusions preliminars extretes de les nou sessions de formació i proposar un pla de treball i esquema d’organització pel 2012.

També es va a aprofitar per avançar un primer esquema de presentació visual i de conceptes de la guia metodològica amb pautes i recomanacions per a la incorporació de l’EPD a la programació escolar.

Entre les novetats presentades pel 2012 es van presentar les iniciatives que des de l’equip tècnic s’han anat desenvolupant amb el suport de l’AECID i l’ACCD. Es tracta d’establir vincles amb entitats, plataformes, grups de treball o persones que estiguin realitzant esforços relacionats a la incorporació de l’EPD en el currículum de l’educació primària i secundària.

A nivell estatal s’aprofitarà la xarxa social Internet a l’Aula i a nivell català s’establiran sinergies amb les Coordinadores d’ONG i altres moviments socials de Girona i Lleida per diagnosticar i treballar en conjunt en la detecció de pràctiques de referència al territori.

Tornant al grup de treball de Barcelona es va proposar la formació de quatre comissions que desenvoluparan tasques de manera autònoma, facilitant-se la conciliació familiar i amb la possibilitat d’establir punts de trobada rotatius.

Les comissions aprofundiran en l’anàlisi del currículum i el desplegament de continguts d’aprenentatge de l’EPD en primària i secundària (Comissió 1 i 2), així com en l’anàlisi de les Estratègies Didàctiques més adequades (Comissió 3) i els criteris i eines d’Avaluació de l’EPD en l’educació formal (Comissió 4)

El 31 de gener ens hem reunit en les instal·lacions de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i seu de la Fundació Solidaritat UB, membres del grup de treball i persones que encara que no han participat en les sessions de l’any passat han seguit el desenvolupament del projecte i possiblement s’incorporin en la dinàmica del mateix.

L’objectiu de la sessió va ser presentar un resum de les activitats dutes a terme durant el 2011, presentar unes conclusions preliminars extretes de les nou sessions de formació i proposar un pla de treball i esquema d’organització pel 2012.

També es va a aprofitar per avançar un primer esquema de presentació visual i de conceptes de la guia metodològica amb pautes i recomanacions per a la incorporació de l’EPD a la programació escolar.

Entre les novetats pel 2012 es van presentar les iniciatives que des de l’equip tècnic s’han anat desenvolupant amb el suport de l’AECID i l’ACCD. Es tracta d’establir vincles amb entitats, plataformes, grups de treball o persones que estiguin realitzant esforços relacionats a la incorporació de l’EPD en el currículum de l’educació primària i secundària.

A nivell estatal s’aprofitarà la xarxa social Internet a l’Aula i a nivell català s’establiran sinergies amb les Coordinadores d’ONG i altres moviments socials de Girona i Lleida per diagnosticar i treballar en conjunt en la detecció de pràctiques de referència al territori.

Tornant al grup de treball de Barcelona es va proposar la formació de quatre comissions que desenvoluparan tasques de manera autònoma, facilitant-se la conciliació familiar i amb la possibilitat d’establir punts de trobada rotatius.

Les comissions aprofundiran en l’anàlisi del currículum i el desplegament de continguts d’aprenentatge de l’EPD en primària i secundària (Comissió 1 i 2), així com en l’anàlisi de les Estratègies Didàctiques més adequades (Comissió 3) i els criteris i eines d’Avaluació de l’EPD en l’educació formal (Comissió 4)

El 31 de gener ens hem reunit en les instal·lacions de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i seu de la Fundació Solidaritat UB, membres del grup de treball i persones que encara que no han participat en les sessions de l’any passat han seguit el desenvolupament del projecte i possiblement s’incorporin en la dinàmica del mateix.

L’objectiu de la sessió va ser presentar un resum de les activitats dutes a terme durant el 2011, presentar unes conclusions preliminars extretes de les nou sessions de formació i proposar un pla de treball i esquema d’organització pel 2012.

També es va a aprofitar per avançar un primer esquema de presentació visual i de conceptes de la guia metodològica amb pautes i recomanacions per a la incorporació de l’EPD a la programació escolar.

Entre les novetats presentades pel 2012 es van presentar les iniciatives que des de l’equip tècnic s’han anat desenvolupant amb el suport de l’AECID i l’ACCD. Es tracta d’establir vincles amb entitats, plataformes, grups de treball o persones que estiguin realitzant esforços relacionats a la incorporació de l’EPD en el currículum de l’educació primària i secundària.

A nivell estatal s’aprofitarà la xarxa social Internet a l’Aula i a nivell català s’establiran sinergies amb les Coordinadores d’ONG i altres moviments socials de Girona i Lleida per diagnosticar i treballar en conjunt en la detecció de pràctiques de referència al territori.

Tornant al grup de treball de Barcelona es va proposar la formació de quatre comissions que desenvoluparan tasques de manera autònoma, facilitant-se la conciliació familiar i amb la possibilitat d’establir punts de trobada rotatius.

Les comissions aprofundiran en l’anàlisi del currículum i el desplegament de continguts d’aprenentatge de l’EPD en primària i secundària (Comissió 1 i 2), així com en l’anàlisi de les Estratègies Didàctiques més adequades (Comissió 3) i els criteris i eines d’Avaluació de l’EPD en l’educació formal (Comissió 4)

El 31 de gener ens hem reunit en les instal·lacions de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i seu de la Fundació Solidaritat UB, membres del grup de treball i persones que encara que no han participat en les sessions de l’any passat han seguit el desenvolupament del projecte i possiblement s’incorporin en la dinàmica del mateix.

L’objectiu de la sessió va ser presentar un resum de les activitats dutes a terme durant el 2011, presentar unes conclusions preliminars extretes de les nou sessions de formació i proposar un pla de treball i esquema d’organització pel 2012.

També es va a aprofitar per avançar un primer esquema de presentació visual i de conceptes de la guia metodològica amb pautes i recomanacions per a la incorporació de l’EPD a la programació escolar.

Entre les novetats presentades pel 2012 es van presentar les iniciatives que des de l’equip tècnic s’han anat desenvolupant amb el suport de l’AECID i l’ACCD. Es tracta d’establir vincles amb entitats, plataformes, grups de treball o persones que estiguin realitzant esforços relacionats a la incorporació de l’EPD en el currículum de l’educació primària i secundària.

A nivell estatal s’aprofitarà la xarxa social Internet a l’Aula i a nivell català s’establiran sinergies amb les Coordinadores d’ONG i altres moviments socials de Girona i Lleida per diagnosticar i treballar en conjunt en la detecció de pràctiques de referència al territori.

Tornant al grup de treball de Barcelona es va proposar la formació de quatre comissions que desenvoluparan tasques de manera autònoma, facilitant-se la conciliació familiar i amb la possibilitat d’establir punts de trobada rotatius.

Les comissions aprofundiran en l’anàlisi del currículum i el desplegament de continguts d’aprenentatge de l’EPD en primària i secundària (Comissió 1 i 2), així com en l’anàlisi de les Estratègies Didàctiques més adequades (Comissió 3) i els criteris i eines d’Avaluació de l’EPD en l’educació formal (Comissió 4)

Tags:

Leave a Reply