Full giratori, treball cooperatiu per a la conceptualització de Currículum

Descripció de la tècnica Full giratori

El docent planteja una tasca en equips (per exemple: coneixements previs sobre una temàtica). Cada alumne escriu un concepte o idea relacionada amb la temàtica cap d’amunt d’un foli seguint la direcció de les agulles del rellotge, perquè cadascú pugui fer la seva aportació.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *