Skip to content

Estratègies didàctiques centrades en l’alumnat

Aprenentatge basat en problemes

En l’aprenentatge basat en problemes, un petit grup d’estudiants es reuneix, amb el suport d’un tutor, per analitzar i resoldre un problema dissenyat per assolir certs objectius d’aprenentatge.

La resolució de problemes prepara als estudiants per ser “persones”. Les caracterísitiques de l’aprenentatge basat en problemes fan que sigui una oportunitat única perquè estudiants aprenguin coses sobre ells mateixos. Com a part del procés de resolució de problemes, l’alumnat ha de tenir en compte la seva pròpia fita educativa, que és probable que requereixi una introspecció sobre els valors, l’ètica i les creences que té.

Vols saber una proposta concreta?

Jocs de rol

El joc de rol es pot definir com un procés d’aprenentatge en el qual els participants fan els papers d’altres persones per tal de desenvolupar competències i per assolir determinats objectius d’aprenentatge.

El joc de rol és un enfocament que combina al mateix temps la complexitat, la posada en situació, el treball en grup, l’autonomia i l’acció dels estudiants, fet que és particularment en l’EpD.

Vols saber una proposta concreta?

Aprenentatge basat en projectes

L’aprenentatge basat en projectes es pot descriure com un conjunt d’experiències d’aprenentatge que involucren els estudiants en projectos complexos i del món real, i a través del qual es desenvolupen i apliquen les habilitats i el coneixement.

L’aprenentatge basat en projectes, i especialment l’aprenentatge basat en projectes que s’organitza com a projectes interdisciplinaris, podrien contribuir a millorar la comprensió mútua entre la ciència, la tecnologia i les ciències socials per donar resposta als fenomens complexos de l’actualitat.

Vols saber una proposta concreta?

 

Leave a Reply