Skip to content

EduGlobalSTEM: la integració de l’Educació per la Justícia Global a les àrees cientificotècniques d’educació secundària amb perspectiva competencial