Segona sessió: Resultats de l’activitat referents als continguts

Grup C1

Bloc Temàtic: Continguts
 

Selecció final de conceptes:

 

– Drets Humans i Justícia- Història de les relacions Nord-Sud 

– Globalització

– Educació crítica i Mitjans

– Mecanismes de participació i democràcia

– Interculturalitat i coneixement propi

– Sostenibilitat

– Consum responsable

– Canvi climàtic

– Salut

– Gènere i sexe- Pau 

– Resolució de conflictes

Criteris de la vostra selecció: 

 

– Agrupació per blocs temàtics en funció dels criteris generals de l’EPD. Després de seleccionar els blocs generals hem desgranat els temes.- Hem eliminat els post-its repetits i que tenien relació entre ells.
Consideracions generals: – Hem pensat en criteris que ajudin a conèixer les relacions en el món on vivim.
Signatura dels participants: Anabel Guerrero, Lídia Jovak, Martí Boneta, Luna Hako

 

Grup C2

Bloc Temàtic: Continguts
 

Selecció final de conceptes:

 

– Construcció del jo- Desenvolupament sostenible 

– Relacions Nord-Sud

– Drets humans

– Pau

– Resolució de conflictes

– Ecologia i sostenibilitat

– Consum responsable

– Rol i gènere

– Diversitat cultural

– Mitjans i TIC- Finances ètiques 

– Democràcia participativa

 

 

Criteris de la vostra selecció:

 

– Comencem per agrupar els temes per blocs temàtics.- Descartem algunes propostes com “Alimentació saludable” perquè per ser EpD ha de tenir una dimensió social, i eliminem altres post-its que creiem que no són continguts sino valors o actituds com “Amor”, “Ajudar els altres”, “jo/altres”… 

– Seleccionem els més rellevants: “Desenvolupament sostenible” i “Relacions Nord-Sud” perquè són els temes més centrals de l’EpD. També “DDHH” perquè va lligat al concepte de desenvolupament… etc.

– Intentem destacar els temes més importants de cada bloc, perquè cada un estigui representat d’alguna manera (desigualtats, gènere, diversitat, participació, mitjans, pau, etc.)

– Caldria, després desgranar cada bloc temàtic.

 

Consideracions generals:

 

Discutim que alguns dels criteris del que és EpD podrien ser:- Que tingui en compte lo social, més enllà de lo personal, que faci el lligam entre un i altre 

– Que reflexioni sobre les causes dels fenòmens, que facilitin la comprensió de les relacions Nord-Sud

Signatura dels participants: Carles, Elisabet, Cécile

 

Grup C1 + C2

Bloc Temàtic: Continguts
Selecció final de conceptes: 

 

– Construcció del jo- Desenvolupament sostenible- Relacions Nord-Sud 

– Drets humans

– Pau

– Resolució de conflictes

– Ecologia i sostenibilitat

– Consum responsable

– Sexe, rol i gènere

– Diversitat cultural

– Mitjans i TIC (lectura crítica)- Finànces ètiques- Democràcia participativa 

– Historia de les relacions Nord-Sud

– Sobirania alimentària

 

Criteris de la vostra selecció: – Considerem que algunes coses com l’”Alimentació saludable” o “Salut” poden ser EpD o no en funció de com es faci (alimentació pot tenir a veure només amb els components necessaris per una bona alimentació, però també pot tenir a veure amb dret a l’alimentació, les desigualtats, etc.) el que és important és que qüestioni les desigualtats.
Consideracions generals: 

 

Alguns criteris:- Aspectes que consideren la dimensió social més enllà de la individual- Temes globals 

– Aspectes que faciliten l’anàlisi de les relacions Nord-Sud

– Aspectes que donin alternatives al model establert

Signatura dels participants: Eli, Carles, Luna, Lídia, Martí, Anabel, Cécile

Torna a l’activitat de la segona sessió

3 thoughts on “Segona sessió: Resultats de l’activitat referents als continguts

Leave a Reply

Your email address will not be published.