Sessió 16: Estratègies i orientacions per definir des d’un enfoc competencial els objectius i els continguts d’EpD (II)

  • by

El dia 5 de març ens retrobem per completar la tasca iniciada en la sessió anterior de definir els objectius i continguts d’aprenentatge de l’EpD amb un enfocament competencial.

A partir del treball desenvolupat per les comissions de Primària i Secundària, es fa l’exercici de concretar les orientacions i estratègies treballades en la sessió anterior amb Antoni Zabala, per definir objectius i continguts d’EpD en format competencial.

Per consultar l’acta de la sessió: Acta sessió Estratègies i orientacions per definir des d’un enfoc competencial els objectius i els continguts d’EpD II

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *