Skip to content

Projecte Competències i EPD

Vols saber més sobre el projecte?

Doncs, en aquesta secció podràs trobar les informacions respectives a les següents seccions:

*          Què és el projecte Competències i EpD?

*          Per què el projecte Competències i EpD?

*          Planificació del projecte i calendari de treball.

*          Principis operatius, gestió i transperència del projecte

Leave a Reply