Skip to content

Escola Solidària

  • by

El projecte Escola Solidària es desenvolupa en el Col·legi Ruperto Escobar (Umbrete, Sevilla) des de fa més de deu anys, en què es va veure la necessitat de crear un Pla de treball que millorés la convivència en un clima de respecte atenint-se a les normes establertes entre tots i totes i en defensa dels drets i deures.

D’aquí sorgeix la necessitat, també, d’apropar-se a altres realitats com: el repartiment desigual de la riquesa del planeta, situacions de conflicte o exclusió social, de desigualtat de Drets Humans i de la Infància, la igualtat de gènere per desenvolupar actituds de solidaritat, de rebot a la injustícia social, la discriminació i en defensa de la Pau i els Drets Humans.

El projecte va ser presentat per Pepa García en la sessió d’experiències dutes a terme en el nivell de Primària.

El resum de les observacions per part de les personis participants i de la ponent, ho pots baixar d’aquí (Castellà).

Experiència presentada en les Jornades d’Intercanvi d’Experiències 2012

Leave a Reply