Primera sessió de treball: Expectatives i objectius del programa

ACTIVITAT: Explicitació d’expectatives i/o objectius

OBJECTIUS:

 • Conèixer les expectatives i temors de les persones del grup
 • Establir la relació de les expectatives amb els objectius del projecte

TEMPS: 30 minuts.

MATERIAL UTILITZAT:

 • Post-it de colors
 • Paper d’embalar /cartolines
 • Rotuladors

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

Cada persona escriu en post-its dues expectatives i dos temors, i es comparteixen en dues cartolines, una sobre temors, i una sobre expectatives.

Per tal de relacionar les expectatives de la gent amb els objectius del projecte, s’escullen tres persones perquè expliquin una de les seves expectatives, i la resta de persones del grup ha d’ajuntar-se a la persona que ha dit una expectativa més semblant a les seves.

S’assigna a cada grup un objectiu del projecte (preferiblement que s’ajusti a l’expectativa enunciada), i els seus membres han de seleccionar les expectatives que més tenen a veure amb el seu objectiu.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT:

Es recullen els temes que més han aparegut, ja siguin temors o expectatives. Reflexió sobre la distribució i possibles excepcions (emfatitzar alguna cosa que cridi l’atenció, pensar a revisar resultats a futur).

 


Resultats de l’activitat:

 

 

Expectatives generals

 • Aprendre
 • Aprendre
 • Aprendre sobre EpD
 • Conèixer millor el món escolar

 

 

 

Expectatives relacionades amb l’objectiu específic de:

Facilitar la integració dels principis operatius de l’EpD en el currículum per competències de l’educació obligatòria

 • Conèixer els interessos de l’escola a nivell acadèmic i també en educació en valors
 • Concretar la inclusió de l’EpD al currículum escolar
 • Crear estratègies per incentivar una educació més integral
 • Conèixer, intercanviar i aprofundir sobre l’educació del desenvolupament
 • Que el projecte tingui resultats aplicatius, pràctics, viables…
 • Arribar a oferir un itinerari clar a les escoles que desplegui objectius, continguts i metodologia de l’EpD

 

 

 

Expectatives relacionades amb l’objectiu específic de:

Fomentar el treball en xarxa per a projectes conjunts entre escola i ONG

 • Intercanvi de coneixements, idees, contactes….
 • Aprendre de les experiències dels i les altres
 • Aprendre dels i amb les altres persones del grup de treball
 • Aprenentatge- enriquiment del treball en equip
 • Aprenentatge comú
 • Compartir experiències educatives diferents i complementàries
 • Vincles de col·laboració
 • Implicació constant de tots els agents
 • Que el grup esdevingui un espai de trobada i reflexió entre col·lectius diferenciats
 • Encuentro entre cultura ONG y cultura escuela – Apropament
 • Conèixer aquest món una mica més
 • Compartir i generar iniciatives, propostes, etc.
 • Conèixer gent amb la que participar en futurs projectes
 • Construir i perdre la por per a proposar i descobrir

 

Expectatives relacionades amb l’objectiu específic de:

Construir una guia metodològica amb recomanacions útils per al professorat i personal d’ONG

 • Real incidència a l’aula
 • Arribar a la guía, és a dir, haver conegut i reflexionat el currículum des de l’EpD
 • Construir un grup de treball participatiu i dinàmic
 • Aprendre coses sobre EpD i escoles educatives diferents (Montessori, Freire) – El que ja s’ha fet abans
 • Assolir correctament els objectius establerts
 • Ajudar al professorat i al personal tècnic d’ONGa millorar la seva tasca educativa
 • Incidir en el món escolar
 • Resultat: crear una guia curricular aplicable i significativa
 • Tenir incidència a l’àmbit escolar
Preocupacions i temors
Temor Mecanisme de prevenció
 • No complir les expectatives
 • La complexitat de la tasca
 • No veig el camí
 • Temps
 • Assumir de manera eficient la feina a fer
 • Feina poc útil/pràctica
 • Que les sessions no siguin prou concretes
 • Filosofar massa i no saber com portar-ho a la pràctica
 • Construir/trobar una eina que ens ajudi a “aterrar” l’EPD al currículum
 • Aplicació real i significativa del projecte
 • Divagar i no arribar enlloc (blabling)
 • No arribar a oferir una eina que sigui útil en les escoles
 • No aplicabilitat dels resultats de la guia
 • Elaborar una eina final que no sigui realment útil i d’execució pràctica per als diferents actors
 • La baixada de rendiment i de compromís
 • Cansament del grup, sobrecàrrega
 • Continuïtat del grup de treball en els pròxims 3 anys
 • Que el grup aguantem tot el procés
 • No continuïtat per motius de feina
 • Baixa en la participació
 • Manca de disponibilitat
 • Continuïtat de la implicació en el grup
 • Que aquest projecte desperti als mestres
 • Que el treball elaborat no sigui assumit pels actors educatius que poden incidir en l’àmbit educatiu com per exemple el Departament, editorials…
 • Poder comunicar les idees a la comunitat educativa
 • No comptar amb actors-clau
 • No tenir incidència
 • No participació/motivació del Departament d’Educació
 • Compromís institucional?
 • Feina només d’ONGs, poc connectada amb la realitat educativa
 • Que els meus coneixements siguin massa bàsics
 

 

 

 

 

 

Es poden suggerir mecanismes de prevenció per evitar que els temors es tornin realitat.

També comentar sobre els objectius del projecte i expectatives del grup

Tornar a l’índex de la sessió 1

2 thoughts on “Primera sessió de treball: Expectatives i objectius del programa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*